Culmen

Vision och verksamhet
Culmen grundades år 2006 av Tengbom, Forsen och Göran Emitslöf. Visionen är att erbjuda boenden som är mycket mer än bostäder, som förutom omsorgsfullt vald plats, god arkitektur och hållbara material också innefattar mjuka värden som gemenskap, trygghet och service. Vi arbetar aktivt för att få en mångsidighet i de områden vi planerar. Kvarter där boende och service, handel eller andra verksamheter integreras. Där olika målgrupper bor grannar med varandra. Bostadsrätter och hyresrätter, förskolor, ungdomsbostäder som flätas ihop med boende för seniorer eller äldre. Så tror vi hållbarhet uppstår.

Koncept med boende för gemenskap
Culmens koncept för boende med gemenskap har mött stor uppskattning såväl av kommunala befattningshavare som av dem som flyttat in i det hittills färdigställda Villa Culmen Strängnäs. I det fallet var målgruppen "vuxna", vilket var vårt sätt att markera att boendet inte var primärt anpassat efter barnfamiljer och heller inte var tänkt för den som behövde en utvecklad omsorg eller stöd, men att vi inte heller hade någon förhandsidé om ålder eller livssituation i övrigt. Inom området färdigställde vi också ett äldreboende med avancerad omsorg i kommunal regi. I andra planerade projekt tittar vi på trygghetsboende för äldre, studentboende eller för andra målgrupper som har högre förväntningar på ett boende än att det bara ska vara en bostad.

Bostadsområden med hyreslägenheter
Culmen planerar också utveckling av större områden med fokus på effektiva bostadshus med hyreslägenheter. Tidigt i planeringen knyter vi band till den framtida fastighetsägaren för att säkra en långsiktig hållbarhet ekonomiskt, ekologiskt och socialt i förvaltningen.

Affärsmodell
Culmen förvärvar projekt i tidiga faser, gärna genom markanvisning inför detaljplanering. Vi är speciellt konkurrenskraftiga om projekten är komplicerade, med olika former av användning, innehåll, bebyggelsestruktur – t.ex. en stadsdelsomvandling med omdefinierad användning av befintlig bebyggelse kombinerad med ny bebyggelse. Vi samarbetar alltid lyhört med kommunens politiker och tjänstemän. Culmen arbetar med olika former av finansiella lösningar, som förutom traditionella banklån kan innebära samarbete med fastighetsfonder, privat kapital mm. Vi tar alltid själv en stor del i ett projekts ägande och går in med eget ägarkapital. Culmen är ett rent fastighetsutvecklingsbolag som avyttrar färdiga projekt till slutanvändare och fastighetsförvaltande bolag eller fonder. 

Organisation och ägare
De tre grundarna är aktiva i Culmens verksamhet och tillför olika kritiska resurser:

  • Tengbom har bred och djup kompetens inom av samhällsbyggnad, arkitektur och formgivning.
  • Forsen är kunniga och erfarna i att driva byggnadsprojekt från planering till användande.
  • Göran Emitslöf har gedigen erfarenhet av affärsutveckling inom fastighetssektorn.

Culmen finansieras i första hand genom att ägarna tillskjuter kapital. Projekten finansieras, förutom genom bank, med eget kapital från Culmen tillsammans med lämpliga partners på finans- och fastighetsmarknaden.