Trädgårdsstadens stadsvillor

Byggnationen av Villa Culmen Strängnäs sker i etapper. Sammanlagt tio fristående hus med totalt cirka 130 lägenheter. Husen har två till fyra våningar, vissa med souterräng för att utnyttja tomtens nivåskillnader. Skala och volymer gör att husen upplevs mer som stadsvillor än flerfamiljshus. Samtliga lägenheter är i ett plan som nås steglöst från markplan eller hiss.

I samspråk med miljön
Arkitekturens formspråk är ett avtryck i samtiden, men tar intryck av traditionella grepp och vedertagna tekniker för att harmoniera med närmiljön. Lutande tak med rumsliga takkupor och indragna balkonger i vissa hus, platta tak med indragen takvåning i andra. Skala och volym anpassas till området.
Färgsättning och materialval ger husen samhörighet med befintlig bebyggelse. Kombinationen med modernare detaljer i material såsom aluminium och glas ger en estetiskt tilltalande effekt. Husen placeras som friliggande villor i trädgårdsstadens anda med sammanbindande grönska mellan huskropparna.
Allt genomförs med hållbarhet och miljö i fokus. Material och produkter ska ha ekologisk profil. Husen ansluts till fjärrvärme och förbrukar lite energi. Sopsortering gäller på alla nivåer.

Effektiva lägenheter med ljus och rymd
Lägenheterna blir 2–4 rum och kök och får en boyta på cirka 50–140 kvm. De är antingen hörnlägenheter eller genomgående med fönster åt flera håll.
Gemensamt för lägenheterna är ljus, rymd och gedigna material som tål att åldras. Lägenheterna har vackra rum med fin utsikt, mot grönska och sjö. Många lägenheter har uteplatser i flera väderstreck. Genom indragna eller förskjutna fasader maximeras utsikten samtidigt som insyn undviks. Arkitekterna har lagt stor omsorg kring detaljer och materialval för att skapa en sinnlig interiör. God takhöjd och välplacerade fönsterpartier tillsammans med siktlinjer genom lägenheten mot utsikten skapar samband och volym.
Alla rum har vädringsbara fönster och vissa rum har lågt skurna fönsternischer för bättre utsikt när man sitter eller ligger ner. Dörrarna är breda och saknar trösklar. Vissa rum och garderober har skjutdörrar för att underlätta möblering och ge bättre översikt. Öppen kontakt mellan kök och vardagsrum bidrar till känslan av rymd och gemenskap (dock är vägg förberedd för den som vill sluta till om matlagning). Köken har hög standard på bänkytor och funktionella detaljer, estetiskt och praktiskt. Till lägenheterna i bottenplan hör privata uteplatser. Övriga lägenheter har balkonger eller terasser.

Flexibilitet och personligt val
Som förstahandstecknare av en bostadsrätt i Villa Culmen, kan du vara med och påverka interiören. Du väljer vilken typ av inredning du vill ha i din lägenhet utifrån olika genomtänkta formspråk. Inom dessa finns ytterligare möjligheter att påverka material, färger och i viss mån även planlösningar.
Genom flexibla lösningar kan rum förvandlas till att fylla olika funktioner. Det går även att som tillval uppgradera vitvaror och annan utrustning i lägenheterna.

exterior
Kvarteret Norrstacken.

huvudbild_262

Kvarteret Seminariet.