Kv. Seminariet, hyreslägenheter

Culmen har sålt fastigheten Seminariet 8 i Strängnäs till ett bolag som ägs gemensamt av Riksbyggen och Bygg-Fast. Bygg-Fast är en del av Forsen, som ju också är en stor ägare i Culmen, varför kontinuitet och visioner säkras. Riksbyggens inträde innebär en ökad genomförandestyrka dels genom sin kapitalbas och dels genom sina långa erfarenhet av bostadsprojekt. 

Den stora grupp som allmänt intresse för hyreslägenheterna kommer att bli kontaktade av Riksbyggen.

situtionsplan_etapp3_262

Situationsplan över Villa Culmen Strängnäs
– Seminariet hyreslägenheter.

HUS A: 16 lgh
HUS B: 17 lgh
HUS C: 17 lgh
HUS D: 17 lgh